forex trading logo

Home Персонал
Персонал

 

Директор

Сейфидин Шекибов


Магистър по Математика


Учителски колектив

 

 

Сейфидин Шекибов Ереджебов

Директор

Живко Димитров Жеков

Начален учител

Нагихан Исмаилова Чауш

Начален учител

Кериме Мустафова Ембиева

Начален учител

Надя Петрова Жекова

Начален учител

Бюлент Алиева Исмаилова

Учител по БЕЛ

Фатме Хюсеинова Мустафова

Учител по БЕЛ

Налян Сейфидинова Шекибова

Учител по АЕ

Азизе Якубова Мустафа
Учител по Математика
Бехидже Керимова Камберова

Ръководител:

компютърен кабинет

Нермин Мехмедова Изетова

Учител по Физика и астрономия

Сюдаил Ахмед Исмаил

Учител по Химия,Биология и ФВС

Хасан Мустафов Шабанов

Помощник Директор

Севджан Мехмедова Мустафова

Учител по История и География

Хрюстем Мустафов Хрюстемов

Учител по Труд и техника и Изобразително изкуство

Фатме Зекериева Исмаилова

Възпитател

Сали Мусов Юруков

Възпитател

Ефраим Хрюстемов Исмаилов

Възпитател

Ясимин Шабан Азиз

Възпитател

Ремзие Ереджебова Адемова

Възпитател

 


Помощен персонал

 

 

Айсел Сабриева Хрюстемова

Счетоводител

Сервет Зекериева Ереджебова

ЗАТС

Исмаил Шерифов Акбашев

Домакин

Байрамали Исмаилов Хасанов

Шофьор

Ешреф Мехмедов Мехмедов

Огняр

Айфер Наимова Адемова

Прислужник

Гюлюмсер Мехмедалиева Мехмедова

Прислужник