forex trading logo

Home Персонал Учителски колектив
Учителски колектив

 

 

Сейфидин Шекибов Ереджебов

Директор

Зюлейха Халилова Якубова

Заместник директор

Нагихан Исмаилова Чауш

Начален учител

Кериме Мустафова Ембиева

Начален учител

Надя Петрова Жекова

Начален учител

Живко Димитров Жеков

Начален учител

Ремзие Ереджебова Адемова

Учител по БЕЛ

Стоян Тодоров

Учител по АЕ

Азизе Якубова Мустафа
Главен учител
Бехидже Керимова Камберова

Ръководител в направление "ИКТ"

 

Севджан Мехмедова Мустафова

Учител по История и цивилизации, География и икономика и Човекът и природата

Сюдаил Ахмед Исмаил

Учител по Химия,Биология и ФВС

Хрюстем Мустафов Хрюстемов

Учител по Труд и техника и Изобразително изкуство

Фатме Зекериева Исмаилова

Учител в ЦОУД

Сали Мусов Юруков Учител в ЦОУД
Нермин Мехмедова Изетова

Учител в ЦОУД

Ефраим Хрюстемов Исмаилов

Учител в ЦОУД